تبلیغات
Shell - بخون وبخند
یکی داشت خرما خیرات میکرد یکی میرسه یه مشت برمیداره ، بهش میگن پدرسگ یه نفر مرده اتوبوس که چپ نکرده!

* * * * * * * * * * * *
آنقدر دوست دارم که می خوام بخورمت ، حیف که مامانم گفته هله هوله نخورم!

* * * * * * * * * * * *
مشترک گرامی ، حرکت زشت شما را در حمام دیدم

هیچکس تنها نیست (همراه اول)

* * * * * * * * * * * *
جون خودت یکبار گردنتو تکون بده
:
:
دلم واسه صدای زنگولت تنگ شده.

* * * * * * * * * * * *
ما را نکشان به سوی lop های خودت

برگرد برو بخواب در جای خودت

میخوای اگر ببوسمت حرفی نیست

اما همه عواقبش پای خودت

* * * * * * * * * * * *
دیروز در بعضی اماکن : از پذیرفتن خانم های بدحجاب معذوریم!!!
امروز: از پذیرفتن خانم ها، با شلوار کوتاه معذوریم!!!
فردا : خواهشا با شلوار وارد شوید.

* * * * * * * * * * * *
سمت رو روی غنچه نوشتم شکفت ، رو درخت نوشتم میوه داد ، تو صحرا نوشتم لاله زار شد! آخه این اسمه یا کود حیوانی؟

* * * * * * * * * * * *
هشدار به دختر های دم بخت ، دخترهای چینی با مهریه ی کم در راهند… بجنبید.

* * * * * * * * * * * *
میخه میفته توی آب زنگ میزنه در میره!!!

* * * * * * * * * * *
گر دیدی جوونی ریش گذاشته … بدون دوس دخترش تنهاش گذاشته

* * * * * * * * * * * *
باغ گل رز با یه سبد ستاره میدم بهت ببر سر چهار راه بفروش سودشم نصف نصف

* * * * * * * * * * * *
اگه از کنار یه گنجشک رد شدی نپرید فکر نکن دوستت داره!تو رو ادم حساب نکرده

* * * * * * * * * * * *
دیشب تو را ز مستی تشبیه به ماه کردم / خاک تو سرم تو زشتی من اشتباه کردم!

.................
اگه خوب بود خواهشا عضو شین شما هم یه چی بذارین
یا یه بحث را بندازیم
حوصلم سرییییییییییییییییییییییی ییییییییییییید