لایتنر

·         جعبه لایتنر چیست ؟یکى از روش هاى مؤثر براى یادگیرى و حفظ کردن مطالب ، استفاده از جعبه لایتنر است .در اینجا نحوه کار با این جعبه را توضیح مى دهیم و امیدواریم شما با استفاده از این ابزار ساده و سودمند، بر یادگیرى خود بیفزائید و در زمان محدودتر باکیفیت بهتر مطالب بیشترى را به خاطر بسپارید.

جعبه یادگیرى لایتنر: این وسیله که توسط محقق اتریشى آقاى” سباستین لایتنر “طراحی شده است، مطالب را از حافظه کوتاه مدت شما به حافظه بلند مدتتان منتقل می نماید

این روش را مى توانید براى یادگیرى لغات زبان انگلیسى، فارسى، عربى و یا هر فرمول یا مطلب درسی فرّارى که مى خواهید به خاطر بسپارید به کارگیرید.

هر موضوع یاد گرفتنى را روى یک برگ کاغذ (فیش ) مى نویسید. دقت کنید که روى هر فیش یک موضوع یادگرفتنی را بنویسید.یعنى لغت را در یک روی کاغذ و جواب آن رادر روی دیگر برگه مى نویسید. در روى یک برگه بیش از یک موضوع راننویسید. مى توانید در یک روى برگه مثلا سمت چپ یک موازنه شیمیاى را بنویسید و در پشت آن نتیجه و سمت راست موازنه رابنویسید هم چنین مى توانید براى فرمولهاى فیزیک یا ریاضى یا مطالب درس زیست شناسی و به طورکلى براى هر یک از مطالب حفظ کردنى این روa را به کارگیرید. البته تا به حال بیشترین استفاده از این روش در مورد یادگیرى واژه هاى زبان بوده است .

مراحل کار:

ا.روز اول : تعدادى از برگه ها (فیش ها) را تکمیل می کنید و پس از اینکه هر دو روى برگه را یکى دوبار مرور کردید برگه ها را در خانه اول جعبه قرار دهید.

۲ ) روز دوم : ابتدا برگه هاى راکه دیروز تهیه کرده بودید از خانه اول بردارید. سوال ها را از روى برگه بخوانید و سعى کنید جواب ها را به خاطر بیاورید آنهایى راکه بلد نبودید مجددا در خانه اول قرار دهید وآنهاى راکه بلد بودید به خانه دوم منتقل کنید و پشت این برگه ها یک کاغذ رنگى با ارتفاع بیشتر قرار دهید.

در پایان ، برگه هایى راکه در روز دوم براى اولین بار تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید.

۳)روز سوم : به برگه هاى خانه دوم دست نمی زنید زیرا خانه دوم هنوز تکمیل نشده است و ظرفیت دوگروه برگه را دارد. پس باز هم از برگه هاى خانه اول شروع مى کنید و برگه هاى را که جواب سوالاتشان را بلد هستید به خانه دوم منتقل می کنید و درپشت کاغذ رنگى قرار مى دهید تا این برگه ها با برگه هاى روز کذشته مخلوط نشود. برگه هاى که پاسخشان را بلد نیستید به همراه برگه هاى جدیدى که امروز تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید.

۴).روز چهارم :

الف ) امروز ابتدا از خانه دوم شروع مى کنید زیرا خانه دوم ظرفیت دوگروه برکه را دارد و ظرفیت آن روز قبل تکمیل شده است . ولى فقط برگه هاى ردیف جلوتر را برمى دارید. (یعنى برگه هایى که جلوى کاغذ رنگى قرار دارند ) سؤالات روى این برگه ها را مطالعه مى کنید و اگر جواب درست دادید برگه ها را در داخل خانه سوم و در ابتداى آن قرار مى دهید و پشت این برگه ها یک کاغذ رنگى با ارتفاع بیشتر قرار مى دهید تا فاصله گذارى مشخص شود ضمنا برگه هاى باقى مانده در خانه دوم را جلوتر مى برید وکاغذ رنگى را در پشت این برگه ها مى گذارید.

ب ) سپس به خانه اول برگردید و برگه هاى آ ن را بردارید و آنهایى را که بلد هستید در خانه دوم و پشت کاغذ رنگى قرار می دهید

ج ) برگه ها یى که پاسخ آ نها را بلد نیستند و همچنین برگه هاى جد ید راکه تهیه کرده ا ید در خانه اول مى گذارید.

۵٫ خانه سوم براى چهارگروه برگه در نظر گرفته شده و باید چهار روز صبر کنید تا ا ین قسمت تکمیل شود البته هر روز پس از ورود برگه ها از خانه دوم به خانه سوم پشت ا ین برگه ها یک کاغذ رنگى مى گذارید تا قسمت سوم هم به تدریج و پس از چهار روز تکمیل شود.

۶٫ خانه چهارم جاى هشت گروه برگه را دارد و هشت روز پس از ورود اولین برگه ها پر خواهد شد. خانه پنجم جاى پانزده گروه برگه را دارد و پانزده روز پس از ورود اولین برگه ها به ا ین قسمت تکمیل مى شود. یعنى اگر شما در کارتان وقفه اى نینداز ید ۳۰روز طول خواهد کشید تا هر ۵ قسمت جعبه لایتنر تکمیل شود. توجه دارید که بین هر دو گروه برگه یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار مى دهید تا برگه هاى مربوط به روزهاى مختلف با یکد یگر مخلوط نشوند

۷-,وقتی در خانه ی پنجم ۱۵ گروه برگه قرار گرفت ، از جلوترین گروه شروع می کنیم وسوالات را از خودمان می پرسیم سوال هایی را که بلد بودیم از جعبه خارج کرده وبا دسته بندی منظم آن ها را بایگانی می کنیم . ولی اگربلد نبودیم به خانه ی اول بر می گردانبم.

از روز سی و یکم به تدر یج برگه های خانه ی پنجم از داخل جعبه خارج مى شود و شما مى توانید این برگه ها را بایگانى نمائید

نتیجه : به ا ین ترتیب شما با روشى که شبیه بازى انفرادى است و در اوقات فراغت مى توانید باکمتر ین میزان اتلاف وقت آ نچه را که یادگیرى اش برا یتان مشکل تر است بیشتر تکرار کنید و زود تر و بهتر و براى همیشه به خاطر بسپار ید و آ نچه را که زود تر یاد مى گیر ید فقط با ۵ بار تکرار براى همیشه فرا بگیر ید.

تذکر: روش استفاده صحیح از جعبه لایتنر به همین ترتیبى است که در ا ین نامه توضیح داد یم امیدوار یم شما نیز با به کارگیرى ا ین روش در حفظ کردن و به خاطر سپارى مطالب درسى موفق شو ید.

یک نکته مهم : در هر مرحله که به سوال یک برگه نتوانستید جواب دهید با ید آ ن برگه را به اولین خانه برگردانید.

یک سؤال : – من برگه هایى راکه یک ماه پیش از جعبه بیرون گذاشته ام بار دیگر مطالعه کردم و متوجه شدم جواب آنها را فراموش کرده ام . مشکل در چیست ؟

جواب :

شما هربارکه جواب برگه اى را بلد نبودید آن برگه را به خانه قبلى برمى گرداندید در صورتیکه لازم بود آن برگه را به خانه اول برگردانید و مجددا تمام مسیر را از اول طى کنید. شما باید بتوانید یک برگه را بدون هیچگونه اشتباه در پنج بار تکرار در فواصل تعیین شده به درستى پاسخ دهید، یعنى حتى یکبار هم اشتباه نکنید و اگر اشتباه کردید آن برگه را به اولین خانه برگردانید. در این صورت است که امکان فراموشی به صفر نزدیک می شود . امتحان کنید،موفق باشید.

طول خانه های جعبه ی لایتنر

خانه ی اول + خانه ی دوم+ خانه ی سوم+ خانه ی چهارم +خانه پنجم

=۱سانتیمتر==== ۲سانتیمتر== ۴سانتیمتر== ۸ سانتیمتر=== ۱۵ سانتیمتر

یک گروه برگه====۲گروه برگه==۴گروه برگه=۸گروه برگه====۱۵ گروه برگه

تذکر مهم : هر وقت که ظرفیت یک خانه از لحاظ تعداد گروه ها مطابق سطر بالا کامل شد از جلوترین گروه سوال می کنیم وطبق قانون لایتنر عمل می کنیم . دوباره یاد آوری می کنم تا ظرفیت خانه طبق جدول بالا کامل نشود به کارتهای آن خانه دست نمی زنیم . موفق وسر افراز باشید
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic